یالثاراتی

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۴ ثبت شده است

للحق 

والپیپر سلیمان زمان

پ . ن : ساربان تند مرو ورنه چنان میگریم...
که تو و ناقه و محمل همه در گل ماند...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب