یالثاراتی

۹ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

للحق

  بنر با کیفیت شهادت امام رضا (ع) بسفارش هیئت عشاق الرضا (ع)


پ . ن :طرح های من به درد عمه ام میخورد...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

 پوستر با کیفیت شهادت حضرت محسن ابن علی (ع)

پ . ن :حسرت دیدن محسن به دل حیدر ماند...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

 پوستر اطلاع رسانی بسفارش هیئت یا زینب (س)


پ . ن :امان از دل زینب (س)...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

 پوستر شهادت امام رضا (ع)


پ . ن :فردا بگیر دست مرا یا ایها الرئوف     یا ایها الامام رضا ایها الرئوف

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

 پوستر 28 صفر بسفارش هیئت قائمیون تهران


پ . ن :به شیشه های اتاقم ( ها ) کردم     و  از نوشتن اسمت بر آن حیا کردم

بروی شیشه کشیدم عکس یک گنبد     به پای شیشه نشستم رضا رضا کردم

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

 پوستر ویژه مراسم شهادت امام رضا (ع)


پ . ن :امام رضا (ع) نظر نما...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

 پوستر مراسم 28 صفر هیئت الرضا (ع) زنجان


دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

لوگو بسفارش هیئت ام الحسنین (ع) تهران


دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

پوستر 28 صفر بسفارش هیئت عشاق الرضا (ع) ری

پ . ن :دختر بدر الدجا اشب سه جا دارد عزا     گاه میگوید پدر گاهی حسن گاهی رضا

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب