یالثاراتی

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۲ ثبت شده است

للحق

پوستر خام با کیفیت فاطمیه برای اتستفاده هیئات...

پ . ن :اندر غم یک کوچه ایم...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب


للحق

پوستر  با کیفیت یالثاراتی ها
پ . ن :چنان به هیئتتان دلم گره خورده     که بر ظواهر دنیا کمی دلم خوش نیست

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

پوستر  با کیفیت حرم حضرت معصومه (ع)


پ . ن :از شوری آب حرمت بود که من     عمریست نمک گیر حریمت شده ام...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب