یالثاراتی

۵ مطلب با موضوع «لوگو های هیئات و موسسات مذهبی» ثبت شده است

للحق 

لوگو و نشانه هیئت نورالحسین (ع) زنجان


دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

 

لوگو بسفارش هیئت مکتب الرضا (ع) زنجان


پ . ن :باز هم زائرتان نیستم از دور سلام

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

طراحی لوگو بسفارش هیئت انصار الفاطمه (س) ساری

پ . ن :پوزش به علت تاخیر پیش آمده...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

تایپوگرافی هیئت حسین (ع) جان زنجان


پ . ن :می شنیدیم صدای قدمش را اما     قبل از اینکه در را بگشاید رفتیم

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

لوگو بسفارش هیئت ام الحسنین (ع) تهران


دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب