یالثاراتی

۶ مطلب در تیر ۱۳۹۴ ثبت شده است

نمک گیرتم علی
للحق 

بنر سن شهادت حضرت علی (ع)


پ . ن : ما درون «عین» و «شین» و «قافِ» خود را دیده ایم

داخلش جز «عین» و «لام» و «یا» دگر چیزی نبود

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

اعلان مراسم شب قدر خادمین حسین جان (ع)

 

پ . ن: حس می کنم که پای دلم لحظه ی گناه...  با حلقه های زلف تو درگیر می شود...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر ولادت کریم ال طه (ع) 

پ . ن: با کریمان کارها دشوار نیست...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

طرح اعلان مراسم ولادت کریم ال طه (ع) خادمین حسین جان (ع)


پ . ن: حسن آقا ، حسن مولا ، حسن عشق

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

طرح اعلان مراسم شب های ماه رمضان خادمین حسین جان (ع)

پ . ن: باز ماه رمضان آمد و بر بام فلک

می زند بانگ منادی که گنهکار کجاست؟

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب