یالثاراتی

۳۵ مطلب با موضوع «والپیپر های با کیفیت ائمه (ع) :: امام حسن مجتبی (ع) و امام حسین (ع)» ثبت شده است

للحق 

والپیپر پرچم سرخ حرم

پ . ن : پرچم سرخ حرم رمز جنون من است

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر ضریح عشق

کتیبه

پ . ن : دارد محرّم و صَفَرت میرسد ز راه
دلخوش به این دو ماهم و دلتنگ روضه ها

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر صدای قدم

پ . ن : تا ابد هم که بخوانند همه مرثیه ات
باز هم روضه ی ناخوانده به عالم داری

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر سلیمان زمان

پ . ن : ساربان تند مرو ورنه چنان میگریم...
که تو و ناقه و محمل همه در گل ماند...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر ولادت کریم ال طه (ع) 

پ . ن: با کریمان کارها دشوار نیست...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر اربعین حسینی

پ . ن : نوکرت اومد باز ، با چشای گریون...

دریافت

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر اربعین

پ . ن : سهم چون من پیامک (هستم به یادت) است...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر کرب و بلا

پ . ن : بیچاره اون که ندیده حرم رو... بیچاره تر اون که دید کربلات رو...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر عاشورائی...

پ . ن : موج مزن آب فرات...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر عاشورائی...

پ . ن حسین ، آقای من...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب