یالثاراتی

۶ مطلب با موضوع «والپیپر های با کیفیت ائمه (ع) :: امام رضا (ع) و امام جواد (ع)» ثبت شده است

للحق 

والپیپر کبوتران حرم

پ . ن:ای حرم... چقدر پای تو دست به پهلو زدم...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

والپیپر قطار مشهد

پ . ن : خدا قطار رو آفرید که آدما برن مشهد...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

پوستر ولادت امام رضا  (ع)


پ . ن: محبت تو مرا کافیست تا محشر     محبتت علوی و حسینی و حسنیست

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

پوستر ایوان طلائی امام رضا  (ع)


پ . ن: یک عمر پای پنجره ات قفل ها زدم     با صد امید بر در این خانه آمدم

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق 

پوستر ولادت امام رضا  (ع)


پ . ن: ای حرم می بینی جلوی تو زانو زدم...

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب

للحق

 پوستر شهادت امام رضا (ع)


پ . ن :فردا بگیر دست مرا یا ایها الرئوف     یا ایها الامام رضا ایها الرئوف

دریافت اندازه اصلی در ادامه مطلب